Sinds het besluit van de algemene ledenvergadering van 19 november 2001 heeft de OVN een nieuwe structuur met een opzet van twee soorten leden, te weten:

Basisleden en Plusleden. Ondernemers die basislid worden, hebben meestal minder baat bij evenementen, bijvoorbeeld doordat zij buiten het dorp gevestigd zijn of een dienstverlenende activiteit uitoefenen.
Zij kunnen echter wel tegen gereduceerd tarief deelnemen aan alle activiteiten. Ook kan men uiteraard gebruik maken van collectieve regelingen, belangenbehartiging enz.

De Plusleden zijn die leden die m.n. centrumgebonden zijn, met name de detailhandel aan de Laan, Dorpsstraat, Stationslaan , Harderwijkerweg, Brinkersweg, de markt e.d. en belang hebben bij het deelnemen aan diverse activiteiten die ieder jaar weer worden georganiseerd door de O.V.N.

Naast genoemde voordelen van een Basislid, kunnen Plusleden aan alle genoemde evenementen deelnemen, zonder verdere deelnamekosten. Basisleden kunnen ervoor kiezen, indien zij dit aangeven, aan één of meerdere evenementen deel te nemen tegen genoemde tarieven zoals op de tarieven pagina onder lidmaatschap wordt aangegeven.