Naam Functie Functie in het bedrijfsleven.
Peter Groeneveld voorzitter Onafhankelijk
Vacature secretaris
Henk-Jaap Leusink penningmeester Juwelier Leusink van Veen
Arnold den Dikken lid Meijers-mode / Intersport
Benedictus Benedictus Interne en externe contacten