Basislid Pluslid Niet-lid
Contributie € 345,00 € 600,00 -
Wintermarkt € 15,00 per kraam of
€ 10,00 per grondplaats (4m)
Incl. 1 kraam € 65,00 per kraam of
€ 15,00 per grondplaats / m
Voorjaarsmarkt € 15,00 per kraam of
€ 10,00 per grondplaats (4m)
Incl. 1 kraam € 65,00 per kraam of
€ 15,00 per grondplaats / m
Eibertjesdag € 35,00 per kraam of
€ 25,00 per grondplaats (4m)
Incl. 1 kraam € 90,00 per kraam of
€ 22,50 per grondplaats / m
Zomermarkten
(6 keer)
€ 25,00 per kraam per keer of
€ 15,00 per grondplaats (4m) per keer
Incl. 1 kraam € 70,00 per kraam per keer of
€ 15,00 per grondplaats / m per keer
Nacht van Nunspeet nvt nvt n.v.t.
Najaarsmarkt € 15,00 per kraam of
€ 10,00 per grondplaats (4m)
Incl.1 kraam € 65,00 per kraam of
€ 15,00 per grondplaats / m
Kerstmarkt € 15,00 per kraam of
€ 10,00 per grondplaats (4m)
Incl.1 kraam € 65,00 per kraam of
€ 15,00 per grondplaats / m
  • Elk pluslid heeft in principe recht op 1 kraam/grondplaats op basis van het pluslidmaatschap.
  • Aan de hand van jaarlijkse inschrijving geeft het pluslid aan van hoeveel kramen dan wel grondplaatsen zij gebruik wil maken.
  • Indien een pluslid op meer dan 1 plaats wil intekenen, betaalt zij voor tweede en volgende kraam/plaats het tarief van een basislid.
  • Indien basisleden gebruik willen maken van één of meer genoemde evenementen, kunnen zij contact opnemen met de Evenementen Commissie.
  • Niet leden krijgen alleen voor de Eibertjesdag op een eventuele 3e of 4e kraam 50% korting.